BS 1377-8:1990 有關土木工程土的試驗方法 第八部分: 剪切強度試驗 (有效 應力)

目錄
 
前言iii
1 范圍 .................................................................................................................................................. 1
1.1 綜述 ......................................................................................................................................... 1
1.2 定義 ......................................................................................................................................... 1
2 試驗標準 .......................................................................................................................................... 3
2.1 綜述 ......................................................................................................................................... 3
2.2 試驗條件 ................................................................................................................................. 4
2.3 BS1377-1 的要求: ................................................................................................................ 4
2.4 環境和安全 ............................................................................................................................. 4
3 儀器 .................................................................................................................................................. 5
3.1 制備試驗試樣儀器 ................................................................................................................. 5
3.2 三軸儀壓力室和附件 ............................................................................................................. 5
3.3 加壓系統和配套儀器 ............................................................................................................. 7
3.4 壓縮試驗儀器 ......................................................................................................................... 8
3.5 準備和核對儀器 ..................................................................................................................... 9
4 試樣制備 ........................................................................................................................................ 12
4.1 綜述 ....................................................................................................................................... 12
4.2 安裝試驗試樣 ....................................................................................................................... 13
5 飽和 ................................................................................................................................................ 14
5.1 綜述 ....................................................................................................................................... 14
5.2 基本要求 ............................................................................................................................... 14
5.3 室內壓力和反壓力增加時的飽和度 .................................................................................... 15
5.4 恒定的含水量飽和度 ........................................................................................................... 16
6 固結階段 ........................................................................................................................................ 16
6.1 綜述 ....................................................................................................................................... 16
6.2 固結過程 .................................................................................................................................. I
6.3 計算和繪圖(見附錄A.的表8C.) .................................................................................... 17
7 固結不排水三軸壓縮試驗及測量孔隙壓力 ................................................................................ 20
7.1 綜述 ....................................................................................................................................... 20
7.2 固結階段 ............................................................................................................................... 21
7.3 試驗過程結束 ....................................................................................................................... 22
7.4 計算(見附錄A.的表8.D) ................................................................................................ 22
7.5 制圖 ....................................................................................................................................... 25
7.6 結果表達 ............................................................................................................................... 25
8 帶有體積變化測定的固結排水三軸壓縮試驗 ............................................................................ 27
8.1 綜述 ....................................................................................................................................... 27
8.2 壓縮階段 ............................................................................................................................... 27
8.3 試驗過程結束 ....................................................................................................................... 28
8.4 計算 ....................................................................................................................................... 29
8.5 制圖 ....................................................................................................................................... 31
8.6 結果表達 ............................................................................................................................... 31
 
附錄A 典型試驗數據和計算形式 ............................................................................................... 33
參考刊物(封三) ................................................................................................................................ 40
圖 1 - 典型的三軸儀壓力室的基本特征I
圖 2 - 三軸試驗儀器的典型的總體布置 9
圖 3 - 較為理想的三軸固結曲線 18
圖 4 -膜校正23
表 1—計算和破壞時間的因素 20
表 2——修正垂直邊緣排水濾紙 24
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!