ASTM E1226-2012a 測定粉塵云爆炸性的標準試驗方法 (中文版)

目錄簡介   目 錄
引言 
1. 范圍 
2 引用文件 
3. 術語 
4. 試驗方法概述 
5. 意義和用途 
6. 干擾 
7. 儀器 
8. 安全預防措施 
9. 取樣、試樣和試驗單元 
10. 校準和標定 
11. 程序 
12. 計算 
13. 爆炸性或是/否篩選試驗 
14. 報告 
15. 精密度和偏差 
16. 關鍵詞 
附錄 (資料性附錄) 
參考文獻  
全文頁數   26 
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!