SETRA 路橋接縫-

目錄
頁碼
第1章 概要.......................................................................................................................... 3
1.1 - “路基接縫”文件主旨....................................................................................................... 3
1.2 - 路基接縫工程的必要性,以及相關工程......................................................................... 3
第2章 – 道路接縫的選擇因素............................................................................................ 5
2.1 – “氣縫”........................................................................................................................... 5
2.2 – 交通流量..................................................................................................................... 19
2.3 – 工程密封性................................................................................................................. 21
第3章 – 地基接縫型號選擇條件....................................................................................... 25
3.1 – 選擇原理的必要性和困難............................................................................................ 25
3.2 – 路橋接縫所應具備的可靠質量..................................................................................... 31
3.3 – 路橋接縫裝置的試驗品................................................................................................ 35
3.4 - 結論............................................................................................................................ 36
第4章 – 機械接縫裝置的安裝方法................................................................................... 37
4.1 – 通用數據..................................................................................................................... 37
4.2 – 骨架式安裝................................................................................................................. 40
4.3 – 地面澆注時安裝限位結構件......................................................................................... 45
4.4 – 料漿制縱梁 (環氧樹脂或其他材料)......................................................................... 47
4.5 – 固定裝置嵌入沖孔中................................................................................................... 49
4.6 – 直生板材路面上的特殊固定情況.................................................................................. 51
第5章—工程的密封圈的連接和密封圈的密封.................................................................. 53
5.1.– 切割縫和密封圈之間的連接彌縫嵌條工程總密封墊的連接........................................... 53
5.2.– 密封條的密封性和/或雨水的回收................................................................................. 61
5.3.– 排水............................................................................................................................ 67
5.4.– 結論............................................................................................................................ 68
第6章—覆蓋層下的密封條、人行道上的密封條、和路緣石的密封條............................ 69
6.1. – 覆蓋層下面密封條的施工........................................................................................... 69
6.2. – 人行道的密封條......................................................................................................... 69
6.3. – 結論........................................................................................................................... 75
第7章-行政方面企業咨詢合同的準備............................................................................. 77
7.1. – 工程的歸屬—直接合同或分包.................................................................................... 77
7.2. – C.C.T.P.插入式密封條的技術條款................................................................................ 77
7.3. – R.PA.O和承諾書......................................................................................................... 78
7.4. – C.C.A.P...................................................................................................................... 79
7.5. – BPU............................................................................................................................ 80
第8章—密封條的檢查—維護和修理................................................................................. 83
8.1. – 關于監理的一般情況.................................................................................................. 83
8.2. – 密封條的修理............................................................................................................. 83
8.3. – 抬起工程的特殊問題.................................................................................................. 84
8.4. – 跨度之間的連接件...................................................................................................... 88
附件 1關于路橋路面密封條的常規技術條款........................................................................ 89
     2氣象數據.................................................................................................................. 99
     3根據環境溫度來確定施工時路面密封條的開度......................................................... 101
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!