SSPC-AB 1 – 91(E2004) 1號磨料規范 礦物和礦渣磨料 (中文版)

目錄簡介   目 錄
1. 范圍 
2. 描述 
3. 參考標準 
4. 要求 
5. 鑒定試驗和一致性試驗 
6. 免責聲明 
7. 注釋 
附錄A 確定磨料表面清洗率和磨料消耗率的可選試驗 
 全文頁數   9 
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!