ISO 10474: 2013 鋼和鋼制品 檢驗文件 (中文版)

目錄簡介   目 錄
前 言 
1 范圍 
2 規范性引用文件 
3 術語和定義 
4 依據隨時檢驗的檢驗文件 
4.1訂貨合格單“2.1” 
4.2測試報告“2.2” 
5 依據交付檢驗的檢驗文件 
5.1 檢驗證明3.1 
5.2檢驗證明3.2 
6 中間商或加工商交付的檢驗文件 
7 檢驗文件的妥當性確認 
8 文件概括 
參考文獻 
 
 全文頁數   9 
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!