ISO 34-2: 2011硫化橡膠或熱塑性橡膠—撕裂強度的測定—小型試片(中文版)

目錄簡介   目 錄
ISO前言 
1 范圍 
2 規范性引用文件 
3 原則 
4 儀器 
5 校準 
6 試件 
6.1 形狀和尺寸 
6.2 尺寸測量 
6.3 硫化與測試之間的時間間隔 
6.4 數量 
7 測試溫度 
8 程序 
9 結果的表示 
10 精密度 
11 試驗報告 
附錄A (資料性附錄) 精密度
附錄B (規范性附錄) 校準計劃表 
參考文獻 
 
 全文頁數   15 
請尊重我們的辛苦付出,未經允許,請不要轉載的文章!